Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Sveio OL

sesongen er avsluttet

Sveio O-lag sitt Tur-o-tilbod 2018

 

Familie-pakka (kr. 200, inkludert plakett og merke)

Det er i år i alt seks turar og fem ulike kart i Familiekonvolutten:

 

Førde/Lier. Ein gjennomgåande tur mellom Førde og Lier.  Mange av postane ligg nær sti og skogsveg som går gjennom variert og grovkupert skogsterreng og heilt til topps på Lierfjell med fantastisk utsyn. 13 postar.

 

Auklandshamn. Sju postar ligg i terrenget mellom Auklandshamn skule og Emberlandsnipen. Stirikt område. Parkering ved skulen.

 

Ryvardenmarka: To turar i open kystlynghei langs havkanten. Lengst sør går turen frå Mølstrevåg til Ryvarden fyr og vidare eit stykke nordover langs kyststien. 8 postar.

Den andre turen kan startast frå Lyngholm. Sju postar ligg i det ope, stirike og småkupert terreng.

 

Paddevegen – Markavegen. Ein gjennomgåande tur i variert, småkupert, og for det meste ope terreng med flott utsyn frå toppane langs ruta. Delvis langs sti. 13 postar.

 

Ekstratur i Valestrandsfjella. Grovkupert og opp til 300 meters høgde med flott turterreng, turstiar og fantastisk utsyn. 11 postar. Utgangspunkt og parkering ved Haraldsplass sør for tunnelen i Trekantsambandet.  ( Desse postane kan telja med som alternativ til dei andre femti tur-o-postane for dei som vil oppnå merke.)

 

 

Barnas Tur-o/Nærtrim (kr. 100 inkludert merke)

Fire kart og fire turar.
Førde/Lier. Start og parkering ved Liervegen.  5 postar.
Auklandshamn. Start og parkering ved P-plassen til friluftsområdet Slettene. 5 postar.
Fjellstad ved Sveio sentrum. Følg ny veg frå Paddevegen til Rossafjellet. 5 postar.

Tittelsnes: 5 postar ved den gamle Festningen på Tittelsnes. Parkering og start på festningsplassen.

 

Foto-O (Ekstra tilbod, innlagt i begge pakkane)

To kart, eit for Sveio sentrum og eit for Førde sentrum med ni foto og like mange innteikna postar.

I Førde kan du prøva Foto-orientering i idylliske Førde sentrum med nye parkanlegg nær stranda.

Under Finn Fram-dagen 26. august tilbyr Sveio O-lag ei aktivitetsløypa i Rex garden i Førde, som er open for alle. Løypekartet vil bli lagt ut som eigen tur her. Postbesøk i rundløypa på Finn Fram dagen kan og registrerast her.

 

 

Utsalsstader: Haukås bensinstasjon, Førde Dagligvare og Servicetorget i Sveio kommunehus, Auklandshamn Handel og Valevåg Nærbutikk.


Teiknforklaring til karta finn du på lenken under:
http://www.o-skolen.no/dokumenter/1270559268-NOF_KARTTEGN_NYBEGYNNERE_2010.pdf