Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Sveio OL

sesongen er i gang

Sveio O-lag sitt Tur-o-tilbod 2020

 

Familie-pakka (kr. 200, inkludert plakett og merke)

Det er i år i alt seks turar og like mange kart i Familiekonvolutten:

 

1.Valestrandfjella: Lengst nord i Sveio kommune, kan du starta turen frå Bjørgavegen og setja bilen på P-plassen til Holsvika badeplass. Alternativ start er i sør med parkering ved Haraldsplass og gå opp traktorvegen i retning Målefjell. Dette er den mest krevjande turen i årets tilbod, den mest utfordrande og den som gir mest utsyn. Turen vil mellom annan føra deg forbi mange idylliske tjødnar og småvatn opp til topps på Sildanipen og på Steinsfjellet lengst sør på kartet.

 

2. Joavatnet rundt: Du kan parkera ved reinseanlegget til Førde vassverk eller nær den korte brua over Flatbruvatnet. Ein lett tur som går rundt det idylliske Joavatnet, over bekken/elva som renn ut i Liervatn og forbi Mørkatjødno under Børshovda. Størstedelen av turen går langs sti eller veg. Hugs at Joavatn er drikkevasskjelde, der mellom anna bading er forbode.

 

3. Auklandshamn: Her er laga ein tur mellom bedehuset og kapellet. Gode parkeringstilhøve i begge endar av løypa, eller midt i løypa, i nærleiken av det som tidlegare var samfunnshus. Store delar av turen går langs tydleg sti. Der stien er litt utydeleg er det hengt opp merke.

 

4. Framnes/Liervatn: Ein god traktorveg fører heilt fram til Liervatn. Langs denne ruta er fleire spennande avstikkarar med traktorvegar og stiar i fleire retningar og terrengtypar. Her finst og spennande små vatn og bekker som kan bli til elvar og småkupert og detaljrikt skogsterreng. Vårens kaffipost skal haldast der skogsvegen møter Liervatn. Nokre få parkeringsplassen finst ved starten av skogsvegen og elles mange p-plassar ved kapellet/kyrkjegarden på Framnes.

 

 5. Ryvarden-marka: Turen går i år frå Lyngholm. Mange postar ligg langs turstien sørover i retning Ryvarden. Ei sløyfe med postar kan besøkjast i nærleiken av stien som går nordaustover frå Lyngholm. Her er kome til eit  nytt gjerde som ikkje er teikna inn på kartet. Men dei utplasserte postane er alle på rett side av dette gjerdet. Lengst i sør, nærare Ryvarden, ligg ei klynge med postar mellom mange små pyttar og små vatn. Her gjeld det for kartlesaren å halda tunga rett i munnen. Nokre p-plassar på Lyngholm.

 

6. Fjellstad/Kattabergfjell: Frå Fjellstad og sørover frå Paddevegen er tilrettelagde turstiar som ei rettesnor for starten og slutten av denne rundturen. Men der rundløypa stikk av frå stien, er det ikkje så mange turfolk som brukar å gå. Me har likevel funne fram til ein spennande rundtur rundt Kattabergfjellet og heilt ned mot Furevatnet. Dei som ønskjer å få ekstra godt utsyn, kan leggja inn ein avstikkar til toppen av fjellet. Parkering kan skje langs Paddevegen nær Fjellstad.

Barnas Tur-o/Nærtrim (kr. 100 inkludert merke)

Fire kart og fire turar.
Førde: Start og parkering i Banndalen eller ved Joavatn. 5 postar.
Auklandshamn. Start og parkering ved friluftsområdet i Slettene. 5 postar.
Fjellstad ved Sveio sentrum. Start og parkering langs Paddevegn ved Fjellstad eller  ved kyrkjegarden. 5 postar.

Tittelsnes, Festningen: 5 postar i stirikt område nær Festningen. Parkering på festningsplassen.

 

Foto-O (Ekstra tilbod, innlagt i begge pakkane)

To kart, eit for Sveio sentrum og eit for Førde sentrum med ni foto og like mange innteikna postar.

Under Finn Fram-dagen, søndag 30. august, tilbyr Sveio O-lag ei aktivitetsløypa i Rex garden i Førde, som er open for alle. Løypekartet vil bli lagt ut som eigen tur her på nettsida. Postbesøk i rundløypa på Finn Fram dagen kan og registrerast her.

To postkassar på like mange postar står ute gjennom heile sesongen. I postkassane ligg ei bok kor du kan skriva inn namnet ditt og bli med i trekkinga om fine premiar ved sesongslutt.

Utsalsstader: Haukås bensinstasjon, Førde Daglegvare og Servicetorget i Sveio kommunehus, Auklandshamn Handel og Valevåg Nærbutikk.