Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Sveio OL

sesongen er i gang

Sveio O-lag sitt Tur-o-tilbod 2021

Nytt frå 1. juli: Sommar t-o-uren
Sveio O-lag har fått laga nytt kart o-kart over Førde sentrum. Me tar nå i bruk kartet for første gong med å leggja ut 14 postar, fordelt på 2 turar  langs stiar og gangvegar i den populære Rex garden, langs den idylliske Strando/Prestabryggjo og oppover langs elva til kyrkja. Postane er markerte med små stolpar som er malte raude og kvite i toppen og utstyrte med QR-kodar, postnr og kode.
Alle kan nåast med barnevogn og frå rullestol. Kart med dei to turane kan lastast ned gratis. God tur!

Familie-pakka (kr. 250, inkludert plakett og merke)
Det er i år i alt seks turar og like mange kart i Familiekonvolutten:

1.Valestrandfjella: Lengst nord i Sveio kommune, kan du starta turen frå Avlesset, like sør for Vihovda ved E39. Alternativ start er i aust, frå Staupe ved Ålfjorden. Du kan og starta frå nordaust med å køyra bilvegen til Bjørgjo ved Ålfjorden og gå vidare derifrå til Haugsbu. Dette er den mest krevjande turen i årets tilbod, den mest utfordrande og den som gir mest utsyn. Turen vil mellom anna føra deg forbi mange idylliske tjødnar og småvatn til topps på Staupsfjellet.

2. Lierfjellet rundt: Du kan parkera på Hanaleite i Førde eller i andre enden av løypa, ved speidarhytta på Lier. Postar er lagt ut frå midten av Hanabrekka og vidare på vestsida av Lierfjell ned mot Mørkavatnet på Drange og sørover mot Liervatn og fram mot gardsbruka  på Nedre Lier. På Lier skal du ferdast langs den tilrådde traséen langs Liervatn. 

3. Auklandshamn: Ein innhaldsrik tur med start frå Auklandshamn skule og sørover langs turstien, som fører til Emberlandsnipen og ikkje minst fram til den nye dagsturhytta, Nipastova. Det er gode parkeringstilhøve ved skulen og ved butikken i Auklandshamn. Kaffiposten, post nr. 51, blir i år å finna på dette kartet.

4. Vandaskog/Kleivo/Eltravåg: Stor parkeringsplass ved tidlegare Vandaskog skule. Turen kan starta i sør ved gardsbruket Kleivo. Bruk portar og gjerdeklyvarar på turen nordover til dei 12 ulike postane som ligg i ope og terreng med varierande kupering og kor du vil oppnå flott utsikt sjølv om toppane ikkje ligg så høgt over havet.

 5. Ryvarden-marka: Parkering og start frå Mølstrevåg. 15 postar er lagt ut på begge sider av gangvegen vestover mot Ryvarden fyr. Her vil du møta eit variert og småkupert terreng med innslag av opne myrar og låge småkollar. I dette terrenget gjeld det om å følgja nøye med på kartet og gjerne bruka kompass som støtte for å sikra at ein går i rett lei.

 

Nytt1 6. Vikse -Straumen: Eit heilt nytt område for turorientering er terrenget mellom Vikse og Straumen og rundt Straumsvoll-vatnet. Her er lange strekningar med tydelege og godt merka turstiar, tilrettelagt av den lokale eldsjela Svein Magne Vikse. Han har lagt ned eit stort arbeid med rydding og tilrettelegging av turstiar med skilt, oppslag om kulturminne, gjerdeklyvar og bruer. Fleire kulturminneoppslag langs ruta.

 

Nytt2: Sveio O-lag vil i år forsøksvis ta i bruk QR-kodar på enkelte postar/turar. Det inneber at du kan bruka kamera på mobiltelefonen  din til å regisrtera postbesøket. Men først må du lasta ned appen «Turorientering» . I appen vil du finna same info som på nettsidende www.turorientering.no

 

Barnas Tur-o/Nærtrim (kr. 100 inkludert merke)

Fire kart og fire turar:
Sveio-Paddevegen:
Her høver det å parkera bilen langs Paddevegen nær Fjellstad.
Nytt!! Post nr. 6-10 måtte av sikkerheitsomsyn flyttast frå terrenget ved Skytebana i Førde til ein rundtur med utgangspunkt ved Førde Samfunnshus. Sjå nytt kart som kan lastast ned gratis.
Auklandshamn: P-plass ved butikken eller skulen, alternativt ved bedehuset.
Valevåg/Einstabøvoll: Her finst det p-plassar ved skulen, nokre få nær Valesvingen og mange på kaia i Valevåg.

Under Finn Fram-dagen, søndag 29. august, tilbyr Sveio O-lag ei aktivitetsløypa i Rex garden i Førde, som er open for alle. Løypekartet vil bli lagt ut som eigen tur her på nettsida. Postbesøk i rundløypa på Finn Fram dagen kan og registrerast her.

Utsalsstader: Haukås bensinstasjon, Førde Daglegvare og Servicetorget i Sveio kommunehus, Auklandshamn Handel og Valevåg Nærbutikk.

Sveio O-lag sitt Tur-o-utval:

Thomas Førde:  95 88 63 76
Astrid Førsund: 47 83 66 54
Karl Inge Instefjord: 47 82 48 27
Olaug Fagerland: 97 70 47 54
Øystein Opedal: 95 48 25 50
Leif Grutle: 98 63 90 04

Meld frå postar som er skadde eller er borte!