Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Hongsætra

Hongsætra er ei eldre seter som ligger rundt 680 moh. i Toten allmenningslodd nr. 3. Øst for Hongsætra renner Olterudelva forbi nordover og ned til Skrivervollen. Ifølge Totenallmenningens historie (1992) ble Hongsætra trolig kalt Køgnesetter i 1677. Den ble bygslet av Lille Enge.

Det har tidligere vært full seterdrift på Hongsætra. I Norske Gardsbruk (1957) står det at både Engesveen (Kapp), Grøndal (Kapp), Haugen (Lena), øvre og nedre Håkenstad (Lena) og Kile (Kapp) hadde seterrett på Hongsætra. I dag står det bare ett hus igjen på setra, mens det har kommet opp en fritidsbolig. Men gamle steinmurer, steinrøyser og levninger etter hus viser at det har vært et større seteranlegg her. Nå trekker storskogen innover setervangene, her som andre steder. Området ved Hongsætra er fortsatt et mye brukt beiteområde, og er base for tradisjonell sauesanking hvert år.

Den 11. juni 1725 var det en rettssak på Hongsætra. Sorenskriveren var der sammen med seks domsmenn. Rettssaka dreide seg om at Jens Enge, som ifølge en bykselsseddel fra 1698 hadde seterretten på Hongsætra, reiste sak mot Jacob Holmstad. Jacob Holmstad ble beskyldt for å ha tatt to-tre bråter og rydninger i setermarka til Hongsætra. Dessuten skulle Holmstad ha "bortført en del møkk fra slåttvollen". Jens Enge beskyldte også Ole Klauvstad og Tomas (Tommes) Skinstad for å sætre på Hongsætra uten å betale for seg. Da saken ble tatt opp til doms på Narum 24. juli 1725, ble Jacob Holmstad frikjent, ettersom Jens Enge ikke kunne påvise grenser for Hongsætra. I saken mot Thomas Skinstad og Ole Klauvstad gikk det annerledes. Tomas ble dømt til å betale Jens Enge 12 riksdaler i erstatning for møkka han hadde solgt til Jacob Holmstad, for beite og for kostnader med saken.

I Sagnet om Gjøa står også Hongsætra nevnt, eller mer spesifikt budeia på Hongsætra, som ble overfalt av røversønnene til Gjøa.

Setra ligger strategisk til, med stiforbindelse både nord-, vest- og østover. Det er stiforbindelse over Skrivervollen (nordre Hongsætra) ned til Skjeppsjøens nordende og en tydelig sti ned til Kronborgsæter. Sydover slynger en velbrukt sti seg utover mot Tjuvåstjernet, Tjuvåssætra og Tjuvåskampen. Og da det etter hvert kom en kjørbar vei fra Oksbakken, har Hongsætra blitt et yndet utgangspunkt for fotturer til Rausteinshytta. Ja, en kan i dag velge to ulike stier opp dit. Like syd for setervangen tar en velbrukt sti av østover – og går stedvis i nær kontakt med skiløypetraseen. Og de seinere årene er det opparbeidet en litt tørrere sti rett østover over Holokampen og mot hytta.

(Kilde/tekst: Torfinn Staff, i "ukens post" i Totens Blad, 1975 og https://lokalhistoriewiki.no)

(Dersom du har flere interessante eller utfyllende opplysninger – eller det er noe du mener er feil – ta kontakt!)

 

Turer i nærheten av kulturminnet

OL Toten-Troll (Østre Toten) har ikke lagt inn noen turer i nærheten så langt i 2021.