Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Myrsjøen

Myrsjøen har en størrelse på ca. 10 ha (100 dekar) og ligger på 514 moh.

Sjøen er 1 av 10 regulerte vannmagasin i Lena-vassdraget, har et nedbørfelt på 1,2 km2 og rommer 100 000 m3 vann.

Myrsjøen er kjent for et rikt fugleliv, med både orrfugl, måker, ender og traner.

Det er registrert 7 fiskearter i Lena-vassdraget; aure, røye, abbor, mort, gjedde, ørekyt og karuss. I Myrsjøen domineres fiskesamfunnet av mort, med spredte innslag av aure og abbor.

Myrsjøen var, sammen med Laupen, vannkildene for Lensbygda Vannverk, som ble bygd ut på 1950-1960-tallet, og begge vannene ble demt opp for å få noe større vannmagasin. Etter at det kommunale vannverket ble utbygd med Mjøsa som vannkilde, opphørte Lensbygda Vannverk. I dag brukes vannet av gårdbrukere til vanning.

På sin vei mot Mjøsa renner vannet fra Myrsjøen og Laupen ut i Riselva – som renner gjennom Risdalen, en 2 km lang og 50-150 meter bred bekkedal i området mellom Kraby og Lensbygda. Øverst i Risdalen renner vannet utfor den fine Fuglefossen.
Dersom du ikke har vært i Risdalen tidligere, bør du absolutt ta deg en tur. Den beste tiden er på forsommeren, før vegetasjonen i bekkedalen er blitt for dominert av bregner.

(Dersom du har flere interessante eller utfyllende opplysninger – eller det er noe du mener er feil – ta kontakt!)

 

Turer i nærheten av kulturminnet