Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Furuberget

turen stengte 20. jul

Turorientering

GOD SOMMER 2014  –  SOM TURTRAVER!

Turorientering er å finne fram til punkter som er markert i terrenget og avmerket på et kart. Det er disse punktene (terrengdetaljene) som blant orienteringsløpere kalles ”poster”. I Turtraver’n-konvolutten finnes et enkelt instruksjonsark om bruk av kart og kompass, 6 kart med poster inntegnet og et klippekort.

KART:

Furuberget, Frøbergsberget, Ilseng, Imerslundmarka (Ingeberg), Gåsbu og Brumundkampen.

Frøbergsberget har målestokk 1:5000 (1 cm. på kartet er 50m.), Furuberget har målestokk 1:7500, Brumundkampen, Imerslundmarka,  Ilseng og Gåsbu målestokk 1:10000. Ekvidistansen (høydeforskjell mellom høydekurvene) er for Imerslundmarka og Ilseng 2,5m., for de andre er ekvidistansen 5m.

Kartene bør beskyttes mot fuktighet med en plastlomme eller lignende.

POSTENE:

Av vårpostene (1-30) står postene i Furuberget, Imerslundmarka og Ilseng ute 28.april  – 20.juli ,  på Gåsbu 19.mai – 28.september

Alle høstpostene (31 – 60) står ute 28.juli – 28.september

Postene er merket i terrenget med en spesialskjerm (kanne) i rødt og hvitt. Klippetang finner dere inne i skjermen (kanna). Vi ber dere være forsiktige med postmateriellet.

KLIPPEKORTET:

På klippekortet står postens nummer, beskrivelse av postdetaljen og poengverdi. I postbeskrivelsen betyr N nord, Ø øst, S syd og V vest. Når posten er funnet klipper dere i kortkanten, ved postens nummer. På baksiden av klippekortet finner dere felles tegnforklaring for alle kartene. Beskytt kortet mot fuktighet. Ekstra klippekort til alle i familien kan kjøpes der dere kjøpte konvolutten. Skriv navn på kortet med en gang, så er det sjanse til å få det igjen hvis det mistes. Kortet kan sendes inn for registrering til Turtraver’n v/Magne Smeland, Vangsvegen 567, 2322 Ridabu, innen 4. oktober. Kun ett navn pr. kort registreres. Hvis dere vil ha oversikt over tidligere registreringer, kan dere få utskrift fra vår database ved henvendelse på e-mail: knufjae@online.no.

SPESIELLE OPPLYSNINGER:

- Det kan finnes enkelte nye hogstfelt som er kommet etter siste revidering av kartene..

- På baksiden av denne deltager-informasjonen er et oversiktskart over årets Turtraver-kart.

- Brumundkampen : Prøv å unngå parkering på seter- eller beiteområder da det er en del hester i området, og de kan gjøre skade på bilene.  Husk bompenger på Gåsbu.

- På Ilseng anbefales parkering ved fotballbanen sør på kartet, ikke opp mot innkjøringen til fengselet.

- Undervisning i bruk av kart og kompass kan dere får på Finn Fram-dagen på Hedmarktoppen 29.mai.  

- Hvis dere får lyst på mer orientering, anbefales å prøve et uhøytidelig trenings-o-løp arrangert av Hamar OK eller Vang OL. Treningsløpene er hver torsdag i sesongen, fra kl.18, (ikke i fellesferien), og er åpne for alle. Instruksjon gis hvis man er usikker. Se hjemmesidene på internett: www.hamarok.no  og  www.vangol.no, eller HA-tavla.

POENG / MERKER / PLAKETTER / DIPLOMER:

Maksimal poengsum som kan oppnås er 480. Kravene til Turtraver’n-merkene er:

GULL = 450 poeng,   SØLV = 350 poeng,   BRONSE = 250 poeng.

Første gang merkekravet oppfylles får man merket gratis, om klippekortet blir innsendt, (men man får ikke sølv hvis man har fått gullmerket tidligere, eller bronse hvis man har fått sølvmerket tidligere).

Kravene til plaketter er: BRONSE = gullmerkekrav 5 ganger,  SØLV = 10 ganger,  GULL = 15 ganger,

20-ÅRS-PLAKETT = 20 ganger,  25-ÅRS-PLAKETT = 25 ganger,  30-ÅRS-PLAKETT = 30 ganger, osv.

Deltagerdiplom får dere utskrevet på hyggekvelden, om dere kommer dit.

FEIL VED POSTER:

Hvis en post er borte, eller noe mangler, noter datoen, (godtas som kvittering), og meld fra snarest til:
Ole Nashoug, tlf. 97 72 15 71 (Vang OL) eller Randi Aas Fjæstad/Knut Fjæstad tlf. 90 11 50 74/ 97 50 08 23 (Hamar OK).

AVSLUTNING:

Torsdag 16. oktober 2014  kl. 1800 avholdes hyggekveld på Mammuthus, Gåsbuv.890, med gjennomgang og diskusjon av løypene, utdeling av merker, plaketter og diplomer. Vennligst avmerk på klippekortet om dere ønsker å komme. Vi håper å møte dere og dele ut premiene/diplomene på avslutningen. Som tidligere blir de ikke ettersendt.

NB: som ekstratilbud får dere vedlagt et opplegg med 45 urbane turposter i sentrale deler av Hamar. Disse teller ikke i poeng-sammendraget for Turtraver’n.

Vennligst unngå privat eiendom, private veger og lignende ved parkering. All ferdsel på dyrket mark er forbudt. Ta hensyn til lokal nyttetrafikk med bil eller traktor. Husk båndtvang.

Hilsen Turtraver’n.

Området turen går i

Siste anmeldelser av turen

Ingen anmeldelser for Furuberget enda.