Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Voss IL

sesongen er avsluttet

O-gruppa i Voss IL arrangerer fleire opplegg for Tur-orientering: 

- Stolpejakt: O-gruppa har planlagt å skipa til stolpejakt i løpet av sommaren 2018. Vi tek sikte på å aktivisera alle uavhengig av funksjonsnivå. Det vert lagt ut informasjon på heimesida til Voss IL og facebooksida til O-gruppa når det er klart.
- Nær-Trim  i Bømoen har 30 postar. (grøne/blå turar)
- Tur-O 2018 har 40 postar på 3 ulike kart: Storåsen (10), Jonstølen(20) og Bulko(10).
Det er ulik start på opplegga:
Nærtrim er på plass frå 29.april.
TurO pakken er klar frå 29.april, men det er enno snø i nokre av områda. 
Etter planen skal postane vera på plass frå fylgjande datoar:
28.april: Storåsen
01.06: Bulko
15.06: Jonstølen
Me tek atterhald om datoane; dersom det er snø.  Informasjon kjem på turorientering.no og på O-gruppa si facebookside; Voss IL, Orientering

Prisar:
Tur-O 2018 med 3 kart og 1 kontrollkort kr 150.-.  Ekstra kontrollkort kr 25.- pr. stk.
Nær-Trim med 1 kart og 2 kontrollkort kr 50.-. 

Til sals hjå
O-gruppa, Sport1 på Amfi, Endeve Sport i Vangsgata og Destinasjon Voss i Skulegata (tidlegare Posten),
Nærbutikken Dyrdal Haugamoen (Nærtrim) 
Tur-O 2018 kan også kjøpast via nett. Porto + kr 25.- pr. pakke/konvolutt.

O-gruppa arrangerer også treningsløp og o-løp i sesongen som startar etter påske og sluttar omkring haustferien.


Sundag 29.april: FINN FRAM-DAG ved leiren i Bømoen, kl. 12-14. Aktivitetsdag for familien med løype tilpassa barnevogn, trenings- og EKT-løype. Sal av tur-O og nærtrim (kun kontant). Kafé. Premie til borna.
Sundag 12.august, kl.12.00 - 15.00: Bonuspost ved Jonstølen, post 30b. Enkel servering. Enkel Quiz.