Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

K1- Tømmerholt

Tømmerholt

Tømmerholt ligger i Estenstadmarka.  Gården kan tidfestes til 1430 og het da Timberholt. Gården tilhørte Domkirken presteembete.

Den kom over i privat eie i 1701, og deretter skiftet den ofte eiere. I 1746 var Thomas Angell oppført som eier, og gården benevnes som øde.


I 1835 var det samlede folketall på gården 14 personer, derav en leilending og en daglønnet. Besetningen var en hest, tre storfe og åtte sauer. I 1866 var det 80 mål dyrket jord, 30 mål udyrket og 35 mål naturlig eng. Da var besetningen en hest, fem kyr og seks sauer.
I 1893 kjøpte Peder J. Stamnes Tømmerholt. Stamnes solgte gården i 1910 til Strinden Teglverk. Tømmerholt er den eneste av de opprinnelige boplassene som det står hus på og som i dag brukes. Den var i en årrekke bolig for damvokter ved Estenstaddammen. Han drev også jordbruk inntil jorda ble tilplantet.

I dag eies og brukes husene av Wing Orienteringsklubb. Deler av fjøset benyttes av Trondheim Kommune.
 

Turer i nærheten av kulturminnet